บริษัท ไมโรโทน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้นำของเราที่ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจการผลิตสีเพื่ออุตสาหกรรมงานไม้ เนื่องจากได้สัมผัสมากับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้มองเห็นทิศทางของธุรกิจในอนาคตว่าธุรกิจดังกล่าวนั้น มีทิศทาง ความเป็นไปได้ในแง่ของการเติบโต และความมั่นคงในอนาคตอย่างไร จึงได้ตัดสินใจหาพันธมิตร ด้วยการเลือกที่จะร่วมลงทุนกับบริษัท ไมโรโทน จำกัด ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ชื่อ บริษัท ไมโรโทน (ประเทศไทย) จำกัด โดยดำเนินการก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2534 นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้รวมเวลากว่า 27 ปีแล้ว ในขณะที่ไมโรโทนออสเตรเลียเองนั้นได้ก็ได้ก่อตั้งมานานกว่า 70 ปีเช่นกัน เหล่านี้บ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่งรวมถึงประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิตสีที่มาอย่างยาวนานของเรา

คำกล่าวที่ว่า “เราเป็นผู้สร้างสีสันให้แก่ท่าน” นั้นเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่ในใจ โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเสมอมา