บริษัท ไมโรโทน (ประเทศไทย) จำกัด
83 หมู่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ซอยเกิดเอี่ยม
ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130

โทร. 02 – 754-4451 – 4
แฟ็กซ์ 02 – 754-4450