สีสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

posted in: Uncategorized | 0

ประวัติความเป็นมา ในอดีตการทำสีสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานไม้สักและไม้เนื้อแข็ง ลักษณะการทำสีจะเป็นเทคนิคที่ช่างเซี่ยงไฮ้ได้ทำกันมาแต่ช้านานแล้ว กล่าวคือ การทาสีด้วยชแลค โดยการผสมเกล็ดชแลคผสมกับกอฮอล์ ทาแลคเกอร์ ลงวานิช ทาสีน้ำมันสน ซึ่งสีที่ทำมีทั้งสีใส สีย้อม และสีทึบ เป็นงานที่โชว์เสี้ยนและงานเต็มเสี้ยน ซึ่งงานเต็มเสี้ยนนี้จะทำลำบากและใช้เวลานานมาก         ช่างในอดีตมีการใช้สีด้วยวิธีดังกล่าวกันมาช้านานแล้ว ส่วนงานสีที่ทำกันอยู่ในปัจุบันนี้นับว่าเจริญขึ้นมากและได้มีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่พัฒนามาเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมงานสีเคลือบไม้ในเมืองไทยอยู่ตลอดเวลา ย้อนหลังจากนี้ไปประมาณ 20 กว่าปี ในเมืองไทยได้เริ่มมีการทำอุตสาหกรรมไม้ส่งออกอยู่บ้างแล้ว แต่จะเป็นงานสีธรรมชาติและเป็นงานไม้สักเป็นหลัก         ส่วนอุตสาหกรรมสีเคลือบงานไม้ได้มีการเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังประมาณปี พ.ศ. 2523 ซึ่งในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้มาจากไม้ที่มีค่าน้อยมากหรือเกือบจะไม่มีค่าเอาเลย คือเจ้าของสวนเจ้าของไร่ในขณะนั้นต้องจ้างคนมาตัดและโค่นทิ้งหลังจากที่เจ้าของไม้ดังกล่าวได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันไปเรียบร้อยแล้ว จนทำให้คนไทยคณะหนึ่งได้เห็นการสูญเสียถึงทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างเปล่าประโยชน์ จึงมีความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรกับไม้ดังกล่าวเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้ และเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติให้ ได้มากที่สุด จึงได้ทำการวิเคราะห์วิจัยและทำการพัฒนาร่วมกับชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งมาเป็นเวลาหลายปี ณ จังหวัดระยองและจังหวัดตรัง ไม้ที่ว่านั้นคือ ไม้ยางพารา         ปัจุบันนี้สีเคลือบไม้ได้มีการพัฒนาทั้งตัวสินค้าที่มีความหลากหลายชนิด ทั้งคุณภาพและคุณสมบัติจากความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค คุณสมบัติและคุณภาพของสีที่มีใช้กันอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ … Continued

ความรู้เกี่ยวกับสี

posted in: Uncategorized | 0

สี (Color, Paint) สีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว, เหนียว มีผลมาจากการรวมตัวกันทางเคมีของสารหลายตัว เพื่อใช้ในการเคลือบผิวงานของวัสดุที่ต้องการให้มีความสวยงาม คงทนและให้ความรู้สึกที่สดใส รื่นรมย์ มีสีสรร มีชีวิตชีวา ประเภทของสีแบ่งตามลักษณะการใช้งาน1. สีสำหรับ อาคาร-บ้านเรือน2. สีสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์3. สีสำหรับ อุตสาหกรรมผ้า4. สีสำหรับ อุตสาหกรรมงานพิมพ์5. สีสำหรับ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้6. สีสำหรับ อุตสาหกรรมอื่นๆ ประเภทของสีแบ่งตามลักษณะของตัวทำละลาย และกระบวนการแห้งตัวและการสร้างฟิล์มแบ่งตามตัวทำละลาย1. น้ำมัน (Solvent Base)2. น้ำ (Water Base)แบ่งตามขบวนการแห้งตัวและการสร้างฟิล์ม (Film)1. Air Drying Coating การผึ่งให้แห้งโดยอากาศตามธรรมชาติ2. Air Drying Coating … Continued